Międzywojewódzki Cech Kominiarzy

Komin awaryjny równa się bezpieczeństwo energetyczne!

Super User

W strefie klimatycznej, w której znajduje się Polska, funkcją domu jest między innymi zapewnienie bezpiecznego i ciepłego schronienia w okresie zimy.Jak sprostać takiemu wyzwaniu, w sytuacji, gdy w Polsce coraz częściej pojawiają się anomalie pogodowe, przy których następują awarie sieci przesyłowej energii elektrycznej?

Do tego dochodzi groźba wystąpienia przerw w dostawach gazu ziemnego w związku ze zbrojną napaścią Rosji na Ukrainę i odstąpienia cywilizowanych państw europejskich od importu gazu, ropy i węgla z Rosji.

Brak dostaw gazu lub energii elektrycznej do budynku ma poważne konsekwencje. Gdy wystąpi brak dostaw gazu do kotła gazowego w budynku ten kocioł gazowy przestaje działać.Gdy wystąpi brak dostawy energii elektrycznej do budynku, pompy ciepła i wszystkie inne urządzenia grzewcze, które potrzebują energii elektrycznej choćby do funkcjonowania pompy obiegowej do centralnego ogrzewania wodnego przestają działać.

To oznacza, że nie będziesz miał ciepłej wody ani ogrzewania.

W związku z tym, posiadanie komina awaryjnego ma wiele korzyści.

1. Jedną z głównych zalet jest elastyczność w wyborze paliwa. Komin awaryjny umożliwia podłączenie różnych typów przenośnych pieców, takich jak te opalane drewnem lub węglem. Dzięki temu można dostosować się do dostępności i preferencji lokalnych. Na przykład, jeśli drewno jest łatwo dostępne w okolicy, można skorzystać z pieca opalanego drewnem lub wybrać węgiel jako alternatywne źródło ogrzewania.

2. Bezpieczeństwo energetyczne to kolejny ważny aspekt posiadania komina awaryjnego. W przypadku awarii sieci gazowej i/lub elektrycznej można podłączyć przenośny piec, wkład kominkowy na drewno, bezprądowy piecyk na pellet lub przenośną pieco-kuchenkę. Dzięki temu można utrzymać w budynku ciągłość ogrzewania z możliwością przygotowania posiłku.

3. Komin awaryjny może również przynieść oszczędności finansowe. Przenośny piec opalany drewnem lub węglem może być tańszą alternatywą w przypadku braku dostaw gazu lub awarii sieci elektrycznej. Dzięki temu można zaoszczędzić na kosztach ogrzewania i zapewnić bezpieczne źródło ciepła w sytuacjach kryzysowych.

4. Wielofunkcyjność to kolejna zaleta komina awaryjnego. Oprócz podłączania przenośnych pieców na paliwo stałe, komin może być wykorzystywany do podłączenia innych urządzeń, takich jak wkład kominkowy, bezprądowy piecyk na pellet lub pieco-kuchenkę. Ta elastyczność daje większe możliwości wyboru źródła ciepła w przypadku braku dostawy energii elektrycznej i/lub paliw gazowych.

W wielu krajach europejskich obowiązują przepisy wymagające posiadania komina awaryjnego tzw. bezpieczeństwa w budynkach jednorodzinnych, aby nie doszło do sytuacji jak w lutym 2021 r. w Teksasie w południowym stanie USA, kiedy atak zimy pozbawił setki tysięcy domów prądu i ogrzewania.

Kominy awaryjne tzw. bezpieczeństwa są niezastąpionym elementem wyposażenia budynków w wielu krajach, takich jak Norwegia, Austria, Słowenia, Turcja, Chorwacja i Francja. W Polsce organizacje kominiarskie, kominowe i producenci urządzeń grzewczych postulują wprowadzenie takiego obowiązku. Komin awaryjny miałby chronić podstawowe potrzeby mieszkańców w przypadku kryzysowych sytuacji. Dla budynków już istniejących, które nie mają komina awaryjnego zwanego także kominem bezpieczeństwa istnieją systemy kominowe, które umożliwiają w prosty sposób doposażenie budynku np. w komin zewnętrzny. Do tego nie ma problemu, aby wyposażyć domy drewniane w specjalne niepalne przejścia przez stropy, które umożliwiają bezpieczny montaż komina. Oferty takich systemów kominowych można znaleźć na stronach producentów systemów kominowych. Warto przy tym skonsultować się z firmami wykonawczymi i mistrzem kominiarskim, aby cała instalacja spełniała swoje funkcje jako całość.

Podsumowując, komin awaryjny jest kluczowym elementem zapewniającym bezpieczeństwo energetyczne. Zapewnia elastyczność w wyborze paliwa, umożliwia utrzymanie ogrzewania w przypadku awarii sieci gazowej lub elektrycznej, przynosi potencjalne oszczędności finansowe, a także daje możliwość podłączenia różnych urządzeń grzewczych. Wprowadzenie obowiązku posiadania kominów awaryjnych tzw. bezpieczeństwa w budynkach mieszkalnych w Polsce przyczyniłoby się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego i minimalizacji negatywnych skutków braku dostaw energii.

Janusz Rękas MCK

Kategoria: